Alla bilder på Tierp iDag är upphovsrättsskyddade och får inte användas utan medgivande.
facebook får man givetvis tagga, dela och använda bilderna som profilbild eller omslagsbild.
Att ladda ner våra bilder utan medgivande och publicera i egna album, hemsidor m.m strider mot upphovsrätten.
Det går givetvis att köpa Royaltyfria bilder av oss.

katt
Foto: Tierp iDag

Betala endast en gång.
Du betalar bara en gång för en bild som du sedan kan använda hur många gånger du vill i olika projekt under obegränsad tid.

Göra förändringar i en köpt bild.
Du får förändra en bild. Du får dock inte sälja bilden vidare eller skapa ett nytt verk med licensrättigheter som helt eller delvis består av bilden du köpt.
Användningsrätten får inte upplåtas eller överlåtas till annan utan Tierp iDag´s medgivande


Användningsområden.
Du får använda bilden till annonser, marknadsföring och hemsidor.
Ingen exklusivitet, detta innebär att du ej har exklusiv rätt till bilden. Någon annan kan köpa samma bild.


Tierp iDag skall alltid anges vid publicering.
Foto: Tierp iDag 

Undantag
I vissa fall kan undantag göras av estetiska skäl, t ex vid publicering av bild i annons där en byline skulle kunna vara missprydande.


Vilka rättigheter har fotografen till sina fotografiska verk?
Svar: Fotografen har ensamrätt till sina fotografiska verk i samma stund som de har skapats.
Ensamrätten innebär att det enbart är fotografen som har rätt att sprida, göra exemplar av, överföra eller på annat sätt göra fotografierna tillgängliga för allmänheten.
Fotografen har även ensamrätt att ändra sitt fotografiska verk eller att överföra det till en annan konstart.
Ensamrätten innebär att alla andra som vill använda ett fotografiskt verk måste ha tillstånd från fotografen.

Den ideella upphovsrätten innebär att fotografens namn alltid ska anges i samband med sitt fotografiska verk såvida det inte är praktiskt eller tekniskt omöjligt och att fotografen kan motsätta sig en kränkande ändring av fotografiet eller att fotografiet förekommer i ett kränkande sammanhang.

Vad gäller när människor är avbildade på bilden?
Svar: Om upphovsmannen har skapat en bild där människor finns avbildade kan det behövas godkännande från dessa för att bilden ska få användas i reklam eller i digital form.
Förutsättningen är att personen/personerna på bilden är identifierbara och framträdande på bilden.
Ett godkännande från en avbildad person måste vara uttryckligt. Det betyder att personen måste ha lämnat godkännandet aktivt och helst skriftligt.
Det är du som köpare som bär ansvaret för att ett godkännande finns när bilden används.
Försäkra dig därför om att godkännande från avbildad person finns vid uppdrag och om fotografen inhämtat sådant godkännande för arkivbilder.

Bilder från Tierp iDag = Foto: Tierp iDag